FEM UTBILDNINGSKONCEPT
 

Fem utbildningskoncept för rätt nivå

Vid uppbyggnad med PHAST finns det fem koncept som bygger på fokus olika inlärningsfaser. Längre utbildningar kan innehålla flera olika delar för att passa målgruppens behov.
Lättheten att målgruppsanpassa är en av de stora fördelarna med PHAST. 

Genom en enhetlighet i benämning av utbildningsnivåerna skapas en igenkänning hos deltagarna som gör att de känner sig trygga. Längst ner på sidan hittar du de fem utbildningsnivåerna inom PHAST