PHAST
UPPBYGGNAD AV MODELLEN 

 

PHAST - Mer än 20 års erfarenhet i en modell

2015 väcktes tanken. Modellen tog form. Under 2016 testades och utvärderades konceptet under 32 utbildningar. Modellen finslipades, gjordes enklare, mer lätthanterlig, mer pedagogisk.

Idag är modellen färdig att användas av fler än oss. 


Camilla och Peter

Camilla och Peter Palmér två engagerade själar som brinner för att bidra till att människor växer och stärks. De har i olika sammanhang drivit, byggt och genomfört utbildningar för över 30 olika organisation. 2015 startade de Nordic Preparedness AB som är ett bolag med fokus på utbildning och övning inom krishantering, säkerhet och riskhantering. Eftersom både Camilla och Peter är belästa människor som trivs väldigt bra med att sitta i skolbänken så har det även blivit ett stort antal utbildingar som elev över åren.

Vid uppstarten av Nordic Preparedness insåg de att en av de stora utmaningarna var att bygga korta och tidseffektiva utbildningar med mycket pedagogik och genomtänkt innehåll. De som går utbildningar vill på kort tid få handfasta verktyg att jobba med. Utnyttjandet av tiden måste såeldes optimeras. Behovet av en pedagogisk modell för korta utbildning var påtagligt och 2015 startade tanken kring PHAST. Under 2016 testades modellen i planering och genomförande av 32 stycken utbildningar och krisledningsövningar, och i november 2016 lanserades modellen för första gången skarpt. 

Grundidén bakom PHAST är att 

  • skapa en systematik för att ge utbildaren insikt i vad det är som är den egentliga målsättningen med utbildningen. På sätt blir det enklare att fördela kunskapsnivåerna i de olika momenten. 
  • skapa ett enkelt viktningsverktyg för att lättare kunna prioritera vad som ska ingå i utbildningens innehåll relativt målgruppens förkunskaper.
  • bidra till att skapa pedagogiska förutsättningar för att främja en effektiv inlärning
  • ge deltagarna så mycket utbildning som möjligt för tiden de avsätter