PHAST
PRINICIPERNA BAKOM 

 

PHAST - för effektivitet, kvalitet och pedagogik

PHAST står för PHASE TRAINING och är en systematiskt modell för uppbyggnad av utbildning. Modellen sammanför över 20 års erfarenhet av att bygga och genomföra utbildning. Genom en väl avvägd och noggrannt beprövad systematik tillåts utbildaren att göra medvetna val, från planering till utvärdering.

Att bygga en utbildning genom PHAST!

Genom PHAST byggs utbildningar från grunden. Genom att systematiskt bryta ner målsättningarna ges utbildaren möjlighet att prioritera innehållet i utbildningen för att kunna optimera resultatet utifrån önskvärd inlärningsnivå och pedagogik. Här bredvid illustreras de olika stegen i uppbyggnaden av en utbildning. Steg 2 och 3 bygger förståelse för vad det egentligen är som är viktigt för att uppnå läromålen. Först när utbildaren vet detta kan en fullvärdig viktning och prioritering av kunskapsblocken genomföras. Genom viktningsverktyget får utbildaren även underlag för att rekommendera lämpliga förkunskaper inför utbildningen. 

Tre inlärningsfaser!

PHAST följer en kunskapsprocess med tre faser enligt bilden nedan. Målsättningen med att bygga kompetens i tre steg är att inlärningen sker genom successiv förståelse. Omfattningen på de olika faserna varierar med nivån på utbildningen. En grundutbildning har tyngdpunkt på fas 1-2 och en fördjupningsutbildning har tyngdpunkt på fas 2- 3. En repetitionsutbildning har generellt fokus på den högre fasen, exempelvis vid repetition för en grundutbildning ligger tyngdpunkt på fas 2 och på en fördjupningsutbildning på fas 3.