PHAST
Frågor och svar

 

Varför använda en modell för uppbyggnad av utbildning?

Det finns många fördelar med att använda en systematisk modell vid uppbyggnad av din utbildning. Här är några anledningar: 
  • Genom användandet av modellen får du direkt ta del av många års erfarenhet av inom utbildning.
  • Modellen bygger på en beprövad pedagogik som optimerar inlärningen
  • Genom modellen ges du möjlighet att arbeta igenom din utbildning från grunden.  På så sätt blir det lätt för dig att veta vart just ditt fokus bör läggas.
  • Genom användadet av modellen skapar du en igenkänningsfaktor för deltagarna som gör att de kommer känna igen sig i utbildningarna. Denna igenkänning kommer bidra till en trygghet och en förstärkt möjlighet att bygga en kundrelation som genomsyras av förtroende.
     

När kan PHAST användas?

PHAST är anpassad för utbildningar med längd från några timmar upp till cirka tre veckor. 
 

Vad innebär det att vara PHAST-godkänd utbildare?

Är du PHAST-godkänd utbildare så planerar du eller ditt företag er utbildning med hjälp av PHAST-metodiken. För att uppnå detta behöver minst en person hos er ha gåt Grundutbildningen för PHAST-utbildare. Fördjupningsutbildningen fördjupar sig i pedagogik, retorik och utlärningsmetoder.