OM NORDIC PREPAREDNESS
 

Kvalitet, effektivitet och professionalism
 

Nordic Preparedness AB är ett familjeägt aktiebolag som skapades hösten 2015. Huvudverksamheten utgörs av konsulttjänster inom beredskapsplanering, övning, utbildning, projektledning, kriskommunikation, CBRNE och organisationsutveckling. Ett ben i huvudverksamheten bedrivs inom anpassad sjukvård för företag.
Nordic Preparedness verksamhet syftar till att stärka organisationers inre förmåga. En organisation som är förberedd för att hantera större händelser kommer lättare kunna minska händelsens konsekvenser, både för de drabbade och för organisationen. Genom utbildning, planering och övning stärker vi organisationers stabilitet.
Huvudkontoret finns i centrala Helsingborg och företaget bedriver verksamhet i hela Sverige.
Nordic Preparedness AB ersätter tidigare kunskapsföretaget no-RISK.
 

Vi är auktoriserade utbildare!

SAUF, Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag, är branschorganisationen för företag som bedriver kompetensutveckling. Nordic Preparedness är medlem i SAUF, vilket innebär att vi lever efter de kvalitetssystem för utbildningstjänster som föreningen ställer krav på. Detta är en trygghet och kvalitetsgaranti för dig som kund. För kontroll av auktorisation och revision samarbetar SAUF med Bureau Veritas.

Våra fyra verksamhetsområden

Nordic Preparedness Outdoor
Inom Outdoor återfinns utbildningar inom ledarskap och entreprenörskap kopplat till outdoor och idrottsevent. Detta går att läsa mer om på www.preparednessoutdoor.se.

Nordic Preparedness Consulting
Inom Consulting erbjuds konsultverksamhet inom utbildning, övning, strategisk planering och projektledning inriktat mot samhällsskydd, civilt försvar, krishantering och kriskommunikation. Denna verksamhet återfinns på www.preparedness.se.

Nordic Preparedness Education
Inom Education återfinns öppna utbildningar som genomförs med öppen anmälan. Detta är ett område som idag är begränsat och som kommer utvecklas under våren 2017.

Nordic Preparedness Paramedic
Inom Paramedic bedrivs utbildningsverksamhet inom första hjälpen, HLR, D-HLR, Barn-HLR och andra utbildningar kopplade till akut omhändertagande. Detta går att läsa mer om på www.paramedic.se

Camilla Palmér

Senior konsult – Nivå 4 av 5
(Enligt Kammarkollegiets kompetensmodell)

Camilla har nio års erfarenhet av kommunal verksamhet och räddningstjänst i ledande och strategiska befattningar. Hon är den kreative analytikern som snabbt skapar sig överblick över komplexa scenarion. Hon arbetar strukturerat och organiserat och är van projektledare för såväl regionala som lokala projekt.
Camlla beskrivs utifrån sin enstusiasmerande pedagogik och förmåga att fånga upp enskilda deltagares behov och förutsättningar. 


Camilla finns på Twitter och LinkedIn: Camilla Palmér @NPreparedness

Peter Palmér

Senior konsult – Nivå 4 av 5
(Enligt Kammarkollegiets kompetensmodell)

Peter är den lösningsorienterade strategen med förmåga att tänka både stort och smått. Med sin mångåriga erfarenhet från blåljusvärldens alla nivåer och av politiskt styrda organisationer kan han hitta perspektiv på scenarion som för många är omöjliga att se.
Peter är en uppskattad föreläsare och utbildare, och beskrivs ofta för sin pedagogik och förmåga att beskriva komplexa saker på ett sätt som är lätt att ta till sig. Han har sedan 2000 arbetat med utbildning inom olika områden.

Peter finns på Twitter och LinkedIn; Peter Palmér @nrdpreparedness