UTBILDNINGSMODELLEN
FÖR MEDVETNA UTBILDARE

 

En uppbyggnadsmodell som för samman tidseffektivitet, kvalitet och pedagogik


PHAST står för PHASE Training och är en systematiskt modell för uppbyggnad av utbildning. Modellen komprimerar över 20 års erfarenhet av att bygga och genomföra utbildning. Genom noggrannt beprövad systematik ges utbildaren möjlighet att göra medvetna val, från planering till utvärdering.  
PHAST är framtagen av Nordic Preparedness AB.
 

Detta är en informationssida om den utbildningsmodell som Nordic Preparedness använder sig under uppbyggnad av utbildningar och övningar. Sidan är avsedd för de som har behov eller intresse av få inblick i modellen.

När kan PHAST användas?
 

PHAST är framtagen och beprövad  för utbildningar som omfattar allt från några timmar upp till tre veckor. 

Hur har PHAST tagits fram?
 

Modellen togs fram 2015 och har under 2016 testats och utvärderats på 32 stycken olika utbildningar och övningar.

Varför en modell för utbildning?
 

Det finns många fördelar med att använda en modell. Att kunna nyttja många års samlad erfarenhet är ett av argumenten.

Här har vi  använt PHAST!

Här är några av de organisationer som under 2016 har använt PHAST under övning och utbildning.